Publications

Books

1. Art and Thought (Sztuka i myśl), NCK, Warszawa 2016 ISBN 978-83-64547-22-5

2. What is Thinking? Concetps, Judgments and Perception in Kantian perspective (Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy i percepcja w perspektywie Kantowskiej), Wyd. Naukowe  Scholar, Warszawa 2015 ISBN 978-83-7383-787-4

3. Raising GodAlexander Gottlieb Baumgarten's Project of Anthropological Aesthetics – (Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej I. połowy XVIII wieku), WUW, Warszawa 2013 ISBN 978-83-235-1146-5

 


Papers

1. Emocje epistemiczne i normatywność albo o tym jak pokochać teorię znaczenia (in press).

2. Co to jest obraz? (in press)

3. Aesthetic Correctness and Rule-Following, in: The philosophy of perception and observation : contributions of the 40th International Wittgenstein Symposium, August 6-12, 2017, Kirchberg am Wechsel / editors Christoph Limbeck-Lilienau, Friedrich Stadler

4. O dwóch mitach w filozofii , [w:] http://machinamysli.org/o-dwoch-mitach-filozofii/. 

5. Jakiej fenomenologii potrzebuje filozofia umysłu?, [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3/99 (2016), s. 331-346.

6. Estetyka Mosesa Mendelssohna jako filozofia psychologii, [w:] „Studia z historii filozofii” 7/3 (2016), s. 107-127.

7. Alexander G. Baumgartens Ästhetik als pietistische Lessen der Philosophie C. Wolffs, [w:] Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki. Maister und Schüler, Franz Philipp Rutzen Verlag, Mainz 2016, s. 41-54.

8. Rules as Patterns Between Normativism and Naturalism, [w:] Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, red. Michal Araszkiewicz, Pawel Banas, Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Pleszka Springer, Dordrecht 2014.

9. Pomiędzy ludem a ludnością. Analiza kategorii populizmu w ujęciu Ernesto Laclau, [w:] „Nowa Krytyka” nr 28/2012.

10. Alexandra G. Baumgartena odkrycie estetyki, [w:] Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, t. 1, red. Krystyna Wilkoszewska, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2011.

11 Od retoryki do estetyki. Aesthetica Alexandra Gottlieba Baumgartena, [w:] „Forum Artis Rhetoricae. Retoryka i sztuka” nr 1/2011.

12. Wzniosła utopia awangardy – aporie analityki wzniosłości, [w:] „Sztuka i Filozofia” nr 38/2011

13. Od utopii do post-utopii. Stalin i jego najlepsi uczniowie, [w:] „Panoptikum”  nr 9 (16)/2010.

14. Wstęp, [w:] Boris Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. Piotr Kozak, Sic!, Warszawa 2010.

15. Teologia biopolityczna Giorgio Agambena, [w:] „Diametros” nr 21/2009.

 


Reviews

1. Wiele twarzy konceptualizmu, (in press).

2. Jak pisać o sztuce?, [w:] http://machinamysli.org/jak-pisac-o-sztuce-recenzja-co-malowac-jean-francoisa-lyotarda/

3. Kant i trudny problem pojęć, [w:] „Diametros“ 46/2015, s. 159-170.

4. Populizm - między ludem a ludnością, [w:] http://www.krytykapolityczna.pl/Recenzje/KozakPopulizm-miedzyludemaludnoscia/menuid-431.html

5. W obronie utopii, [w:] 

http://www.krytykapolityczna.pl/Recenzje/KozakWobronieutopii/menuid-431.html

6. Review of Wizje i re-wizje: Wielka księga estetyki w Polsce, [w:] „Estetika” 45/2008.


Translations

Books

1. (German) Alexander Gottlieb Baumgarten, Wykłady z estetyki, [w:] Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej I. połowy XVIII wieku, WUW, Warszawa 2013.

2. (Latin) Alexander Gottlieb Baumgarten, Estetyka, [w:] Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej I. połowy XVIII wieku, WUW, Warszawa 2013.

3. (German) Boris Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. Piotr Kozak, Sic!, Warszawa 2010.

 

Papers

1. (German) Róża Luksemburg, Teoria i praktyka, [w:] „Praktyka Teoretyczna” nr 6/2012.

2. (German) Joachim Ritter, O śmiechu, [w:] Bohdan Dziemidok, O komizmie, słowo/obraz terytorium, Gdańsk 2011.